مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی

دانلود پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی شامل ۴۶گویه و هدف آن بررسی میزان سازگاری سازمان با محیط می باشد. روایی و پایایی: دارد نوع فایل : ورد

پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی

دانلود پرسشنامه

پرسشنامه فهرست سلامت سازمانی (OHI ) هوی و همکاران ( ۱۹۹۶ ) که این پرسشنامه هفت بعد سلامت سازمانی یعنی ۱٫ یگانگی نهادی ۲٫ نفوذ مدیر ۳٫ ملاحظه گری ۴٫ ساخت دهی ۵٫ پشتیبانی منابع ۶٫ روحیه ۷٫ تاکید علمی را مورد سنجش قرار می دهد. پرسشنامه دارای ۴۴ گویه می باشد. روایی و پایایی: […]