پرسشنامه ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات آلتسچ

تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: ارزیابی ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات زیر مقیاس ها: اصالت – ارتباط نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۵ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

پرسشنامه ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات هابرلند و همکاران

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: ارزیابی ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات زیر مقیاس ها: اصالت – ارتباط – فرمول بندی تازه – خلاصه کردن نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۲ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

پرسشنامه ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات

تعداد گویه ها: ۷۴ هدف: ارزیابی ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات زیر مقیاس ها: اصالت تبلیغ – اصالت محصول یا بخش – تحلیل – ابتکار – ناسازگاری – خلاصه کردن – دارای سبک بودن – طراحی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۸ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word