مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه سنجش میزان اشتیاق به رایانه هاینسن و همکاران (CAI)

دانلود پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سنجش میزان اشتیاق به رایانه هاینسن و همکاران (CAI) تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان اشتیاق به استفاده از رایانه نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه طراحی سازمان ویگا و یانوزاس

دانلود پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: طراحی سازمان ویگا و یانوزاس تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: بررسی ترجیحات افراد در کار با یک طرح ارگانیکی یا مکانیکی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۹ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

پرسشنامه الگوهای رفتاری ایوانسویچ و ماتسون

دانلود پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: الگوهای رفتاری ایوانسویچ و ماتسون تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: سنجش ۳ الگوی رفتاری (ناشکیبایی، درگیری شغلی و سخت کوشی) در افراد نوع الف زیر مقیاس ها: ناشکیبایی – درگیری شغلی – سخت کوشی و رقابتی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۲ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word

پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی

دانلود پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: خودتنظیمی تحصیلی تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: سنجش خودتنظیمی تحصیلی زیر مقیاس ها: راهبرد حافظه – هدف گزینی – خودارزیابی – کمک خواهی – مسئولیت پذیری – سازماندهی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۹۲ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word

پرسشنامه سنجش رضایت روستاییان از دولت

دانلود پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سنجش رضایت روستاییان از دولت تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش رضایت روستاییان از دولت نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word

پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی در بین روستاییان

دانلود پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سنجش اعتماد اجتماعی در بین روستاییان تعداد گویه ها: ۹ هدف: سنجش اعتماد اجتماعی در بین روستاییان نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word

پرسشنامه اعتماد سازمانی

دانلود پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: اعتماد سازمانی تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: سنجش اعتماد در سازمان ها زیر مقیاس ها: توجه – انصاف – گشودگی – ثبات – شایستگی – تفویض اختیار – مشارکت نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word

پرسشنامه ابعاد اعتماد در بیان مک آلیستر

دانلود پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ابعاد اعتماد در بیان مک آلیستر تعداد گویه ها: ۷ هدف: ارزیابی اعتماد در سازمان ها زیر مقیاس ها: راستی – خیرخواهی – شایستگی نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه ابعاد اعتماد در بیان کلارک و پاینه

دانلود پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ابعاد اعتماد در بیان کلارک و پاینه تعداد گویه ها: ۱۱ هدف: ارزیابی اعتماد سازمانی از نظر کارکنان زیر مقیاس ها: راستی – خیرخواهی – شایستگی نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه ابعاد اعتماد در بیان رابینسون

دانلود پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ابعاد اعتماد در بیان رابینسون تعداد گویه ها: ۶ هدف: ارزیابی اعتماد و ابعاد آن در سازمان های تجاری زیر مقیاس ها: راستی – خیرخواهی – قابلیت پیش بینی نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word