مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

مقیاس شغل به طور کلی آیرونسون و همکاران (JIGS)

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: بررسی احساسات کلی افراد نسبت به شغل شان نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۹ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

دانلود پرسشنامه

این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال بوده و هدف آن بررسی ابعاد رضایت شغلی در ۶ بعد نظام پرداخت (سوالات ۱،۲،۳)، نوع شغل (سوالات۴،۵،۶،۷)، فرصت¬های پیشرفت (سوالات۸،۹،۱۰)، جوّ سازمانی (سوالات۱۱،۱۲)، سبک رهبری (سوالات۱۳،۱۴،۱۵،۱۶)، شرایط فیزیکی (سوالات۱۷،۱۸،۱۹) می باشد. روایی و پایایی: دارد مقیاس : دارد نوع فایل : ورد تعداد صفحه:۴

پرسشنامه دلایل ارتقا، شغلی در سازمان ها

دانلود پرسشنامه

پرسشنامه ارتقای شغلی دارای ۸ سوال و هدف از آن بررسی دلایل ارتقاء شغلی کارکنان در سازمان ها می باشد. روایی و پایایی : دارد نوع فایل : ورد