مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار تیلور

این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال بوده و هدف آن ارزیابی سبک رهبری خدمتگزار در رهبران (عشق اجتماعی، نوع دوستی، بینش و توانمندسازی) می باشد. می توان رهبری خدمتگزار را به عنوان الگویی ویژه برای مدیران سازمان ها در نظر گرفت. رهبران ایده آل، رهبرانی هستند که همواره به خدمت رسانی به پیروان و احترام به […]

پرسشنامه روحیه پژوهشگری دانش آموزان

این پرسشنامه توسط زهرا محمد شریفی(۱۳۹۲) در نه بعد ( رفتارهای خلاقانه،تفکر انتقادی و حل مسئله،توانایی کار گروهی،تلاش مستمر،کنجکاوی و پرسشگری،حساسیت به محیط،اعتماد به نفس،خودتنظیمی و تخیل و ادراک فضایی ) طراحی شده و دارای ۴۳ سوال می باشد. روایی و پایای : دارد منبع : دارد نوع فایل : ورد

پاورپوینت کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر علی رضائیان(فصل اول)

این پاورپوینت فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر علی رضائیان(نگاه کلی بر سیستم ها ) را به طور کامل و با انیمشن های زییا توسط دانشجویان دکتری دانشگاه سراسری کشور  برای ارائه کلاسی برای شما دوستان گرامی تهیه گرده اند. این کتاب شامل دوازده فصل می باشد فصل های بعدی کتاب […]