مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه ابعاد اعتماد در بیان مک آلیستر

دانلود پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ابعاد اعتماد در بیان مک آلیستر تعداد گویه ها: ۷ هدف: ارزیابی اعتماد در سازمان ها زیر مقیاس ها: راستی – خیرخواهی – شایستگی نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه ابعاد اعتماد در بیان کلارک و پاینه

دانلود پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ابعاد اعتماد در بیان کلارک و پاینه تعداد گویه ها: ۱۱ هدف: ارزیابی اعتماد سازمانی از نظر کارکنان زیر مقیاس ها: راستی – خیرخواهی – شایستگی نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه ابعاد اعتماد در بیان رابینسون

دانلود پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ابعاد اعتماد در بیان رابینسون تعداد گویه ها: ۶ هدف: ارزیابی اعتماد و ابعاد آن در سازمان های تجاری زیر مقیاس ها: راستی – خیرخواهی – قابلیت پیش بینی نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word