مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه تعهد سازمانی هانت و همکاران

تعداد گویه ها: ۴ هدف: سنجش میزان تعهد سازمانی کارکنان نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه تعهد سازمانی

دانلود پرسشنامه

پرسشنامه تعهد سازمانی گوین دیک و بورلی متکالف (۲۰۰۱) داری ۱۵ سوال و هدف آن بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان می باشد. روایی و پایایی: دارد مقیاس : دارد نوع فایل : ورد تعداد صفحه:۵

پیشینه تعهد سازمانی

دانلود مستندات تجربیات شغلی

در این فایل پیشینه تعهد سازمانی جهت تسهیل در روند کار پژوهشی شما گنجانیده شده است. نوع فایل: ورد تعداد صفحه: ۵۱