Notice: Undefined index: twp_api_token in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/telegram-for-wp/twp.php on line 65

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207
آمارتولز - Part 30
مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید

تعداد گویه ها: ۱۳ هدف: سنجش تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۱۰ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word

مقیاس شادمانی زناشویی آزرین (MHS)

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان شادمانی زناشویی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۳ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

پرسشنامه استانداردگرایی مدیران و کارکنان

تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: سنجش میزان استانداردگرایی مدیران و کارکنان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۷۷ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word

پرسشنامه آرزوهای شغلی زنان گری و همکاران

تعداد گویه ها: ۸ هدف: سنجش آرزوهای شغلی زنان زیر مقیاس ها: آرزوهای رهبری و موفقیت – آرزوهای آموزشی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۷ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

مقیاس جایگزین های زناشوی ادری (MAS)

تعداد گویه ها: ۱۱ هدف: سنجش ادراک فرد از مطلوب یا نامطلوب شدن شرایطش بدون زندگی با همسر فعلی زیر مقیاس ها: جایگزینی همسر – ثبات و نگهداشت سطح اقتصادی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۱ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه ارزیابی مهارت تفکر خلاق

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: ارزیابی مهارت تفکر خلاق در فرد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

پرسشنامه تصویر فروشگاه ریردن و همکاران

تعداد گویه ها: ۱۱ هدف: سنجش تصویر فروشگاه نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۵ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

مقیاس رضایت زناشویی کانزاس اسچام و همکاران (KMS)

تعداد گویه ها: ۳ هدف: سنجش رضایت زناشویی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه بینش علمی مدیران و کارکنان

تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: سنجش میزان بینش علمی مدیران و کارکنان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word

مقیاس تمایل مصرف کننده به رضایت گریس (CDS)

تعداد گویه ها: ۵ هدف: سنجش تمایل مصرف کننده به رضایت نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۵ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word