پرسشنامه تعالی سازمانی

دانلود پرسشنامه

این پرسشنامه با هدف ارزیابی عملکرد سازمان بر مبنای مدل تعالی سازمانی تنظیم شده است و دارای ۵۰ گویه است و می تواند در تمامی سازمان ها به کار برده شود. روایی و پایایی این پرسشنامه نیز انجام شده است. نوع فایل: word

16,000 ریال – خرید

3726 : بازدید مطلب

فرستادن نظر