پرسشنامه تمایل به اکتشاف راجو

تعداد گویه ها: ۳۹
هدف: شناسایی نوع رفتار اکتشافی مصرف کنندگان
زیر مقیاس ها: تمایل به رفتار تکراری – نوجویی – خطرپذیری – اکتشاف از طریق خرید – ارتباطات میان فردی – تغییر برند – جستجوی اطلاعات
نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۸۰
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

19,000 ریال – خرید

1133 : بازدید مطلب

فرستادن نظر