پرسشنامه قدرت اجتماعی

تعداد گویه ها: ۳۱
هدف: سنجش قدرت اجتماعی
زیر مقیاس ها: پاداش – مرجعیت – اطلاعات – اجبار – تجربه – مشروعیت
نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۷۹
تعداد صفحات: ۴
فرمت فایل: word

16,000 ریال – خرید

1289 : بازدید مطلب

فرستادن نظر