نمونه تفسیر پرسشنامه شخصیت میلون همراه با پروفایل

در این فایل همه مراحل تفسیر پرسشنامه شخصیت میلون همراه با نمونه واقعی آورده شده است. این فایل هم شامل پروفایل بیمار واقعی و تفسیر آن می باشد.

نوع فایل: ورد

19,000 ریال – خرید

1140 : بازدید مطلب

فرستادن نظر