پرسشنامه یادگیری انفرادی

این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال می باشد و برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵ امتیاز، موافقم ۴ امتیاز، نه موافقم نه مخالفم ۳ امتیاز، مخالفم ۲ امتیاز و کاملاً مخالفم ۱ امتیاز در نظر گرفته شده است.

مولفه : ندارد

روایی و پایایی : دارد

نوع فایل: ورد

12,000 ریال – خرید

1174 : بازدید مطلب

فرستادن نظر