پرسشنامه استاندارد سنجش سطح تخصصی سواد کامپیوتری (ویژه پرسنل تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات)

این پرسشنامه دارای ۲۲۹ سوال بوده و هدف آن سنجش سطح تخصصی سواد کامپیوتری (مهندسی نرم افزار، توسعه نرم افزار،……………………) می باشد.

این پرسشنامه توسط کارکنان پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهاد دانشگاهی خراسان شمالی طراحی و ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۷ پرسشنامه فرعی است که هر یک مختص بخش خاصی هستند .

مولفه دارد

روایی و پایایی : دارد

منبع : دارد

19,000 ریال – خرید

1084 : بازدید مطلب

فرستادن نظر