پرسشنامه دینداری خدایاری فرد

دانلود پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد دینداری به منظور سنجش میزان دینداری فرد مسلمان و بر اساس هنجار جامعه ی ایرانی ساخته شده است . این پرسشنامه در سه خرده مقیاس التزام دینی، باور دینی و عواطف دینی ساخته شده است.
روایی و پایایی: دارد
نوع فایل : ورد

19,000 ریال – خرید

4673 : بازدید مطلب

فرستادن نظر