پرسشنامه بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار پرودن و همکاران

تعداد گویه ها: ۱۰
هدف: سنجش میزان بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار
زیر مقیاس ها: نداشتن قدرت و توانایی – بی معنی بودن – بی هنجاری – انزوای اجتماعی – از خود بیگانگی
نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۷۴
تعداد صفحات: ۳
فرمت فایل: word

16,000 ریال – خرید

1264 : بازدید مطلب

فرستادن نظر