پرسشنامه استاندارد ارزش لوزیر

این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال بوده و هدف آن ارزیابی دیدگاه ارزشی افراد (حرفه ای، مالی، خانوادگی، اجتماعی، جامعه، مذهبی، فیزیکی و معنوی) می باشد.

مولفه دارد.

پایایی و روایی دارد.

نوع فایل: ورد

17,000 ریال – خرید

1104 : بازدید مطلب

فرستادن نظر