پرسشنامه بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار فورنل و وست بروک

تعداد گویه ها: ۱۹
هدف: سنجش میزان بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار
زیر مقیاس ها: مطیع بودن – پر سر و صدا بودن – هم سلیقه بودن – جسارت همراه با خشونت – طرفدار قانون های سخت گیرانه – قدرت تحمل بالا / پایین داشتن – خجالتی بودن
نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۷۹
تعداد صفحات: ۴
فرمت فایل: word

16,000 ریال – خرید

1348 : بازدید مطلب

فرستادن نظر