مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه سلامت اجتماعی کیبنز

پرسشنامه سلامت اجتماعی کیبنز(۲۰۰۴) :این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و  دارای مولفه های  شکوفایی اجتماعی(۱-۴)، همبستگی اجتماعی(۵-۷)، انسجام اجتماعی(۸-۱۰)، پذیرش اجتماعی(۱۱-۱۵)، مشارکت اجتماعی(۱۶-۲۰) می باشد.

پرسشنامه عوامل اجتماعی

  این پرسشنامه دارای ۱۲  سوال و سه مولفه (اعتماد اجتماعی(۱-۴)، پایگاه اقتصادی اجتماعی(۵-۸) و اوقات فراغت(۹-۱۲) ) می باشد .

پرسشنامه عوامل اجتماعی

این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال و سه مولفه اعتماد اجتماعی(۱_۴) پایگاه اقتصادی اجتماعی (۵_۸) و اوقات فراغت(۹_۱۲) می باشد. مولفه دارد. نوع فایل: ورد