پرسشنامه سلامت اجتماعی کیبنز

پرسشنامه سلامت اجتماعی کیبنز(۲۰۰۴) :این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و  دارای مولفه های  شکوفایی اجتماعی(۱-۴)، همبستگی اجتماعی(۵-۷)، انسجام اجتماعی(۸-۱۰)، پذیرش اجتماعی(۱۱-۱۵)، مشارکت اجتماعی(۱۶-۲۰) می باشد.

پرسشنامه عوامل اجتماعی

این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال و سه مولفه اعتماد اجتماعی(۱_۴) پایگاه اقتصادی اجتماعی (۵_۸) و اوقات فراغت(۹_۱۲) می باشد. مولفه دارد. نوع فایل: ورد