پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی کانونگو (۱۹۸۲) (JIQ)
دسته‌بندی نشده / نوامبر 24, 2017

این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال بوده و هدف آن بررسی دلبستگی شغلی می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه دلبستگی شغلی عبارت است از تصوری که شخص نسبت به کارش نشان می دهد و جسم و روحش را وقف وظایفش می نماید و فرد به شغلش به عنوان مهمترین بخش از زندگیش توجه می کند و رضایت شغلی از انجام وظایفش ناشی می شود (ظریفی و همکاران، ۱۳۹۱). منیع: دارد پایایی و روایی : دارد نوع فایل: ورد تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد