Notice: Undefined index: twp_api_token in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/telegram-for-wp/twp.php on line 65

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207
دسامبر, 2016 | آمارتولز
مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه عملکرد سازمانی

این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال و ۴ مولفه نوآوری،بهره وری،کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران تدوین شده است. روایی و پایایی: دارد منبع دارد مولفه دارد

پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ (SISRI) (2008)

  این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال بوده و هدف آن ارزیابی هوش معنوی در افراد (تفکر وجودی انتقادی ، تولید معنای شخصی ، آگاهی متعالی و بسط حالت هشیاری) می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه هوش معنوی به ما اجازه کامل کردن قسمتهای میان فردی و درون فردی را برای پیشه گرفتن از فاصلۀ مابین […]