مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار تیلور

این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال بوده و هدف آن ارزیابی سبک رهبری خدمتگزار در رهبران (عشق اجتماعی، نوع دوستی، بینش و توانمندسازی) می باشد. می توان رهبری خدمتگزار را به عنوان الگویی ویژه برای مدیران سازمان ها در نظر گرفت. رهبران ایده آل، رهبرانی هستند که همواره به خدمت رسانی به پیروان و احترام به […]

پرسشنامه استاندارد سنجش سطح تخصصی سواد کامپیوتری (ویژه پرسنل تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات)

این پرسشنامه دارای ۲۲۹ سوال بوده و هدف آن سنجش سطح تخصصی سواد کامپیوتری (مهندسی نرم افزار، توسعه نرم افزار،……………………) می باشد. این پرسشنامه توسط کارکنان پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهاد دانشگاهی خراسان شمالی طراحی و ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۷ پرسشنامه فرعی است که هر یک مختص بخش خاصی هستند […]

پرسشنامه استاندارد احترام به خود در کودکان و نوجوانان

این پرسشنامه دارای ۶۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی احترام به خود در کودکان و نوجوانان  می باشد. براون، داتون و کوک (۲۰۰۱) از حرمت خود به عنوان مهم ترین و پرکاربردترین سازه های روان شناختی مورد توجه روان شناسی یاد می کنند. افراد با حرمت خود بالا، در برخورد با وقایع استرس زا […]

پرسشنامه روحیه پژوهشگری دانش آموزان

این پرسشنامه توسط زهرا محمد شریفی(۱۳۹۲) در نه بعد ( رفتارهای خلاقانه،تفکر انتقادی و حل مسئله،توانایی کار گروهی،تلاش مستمر،کنجکاوی و پرسشگری،حساسیت به محیط،اعتماد به نفس،خودتنظیمی و تخیل و ادراک فضایی ) طراحی شده و دارای ۴۳ سوال می باشد. روایی و پایای : دارد منبع : دارد نوع فایل : ورد

پاورپوینت کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر علی رضائیان(فصل اول)

این پاورپوینت فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر علی رضائیان(نگاه کلی بر سیستم ها ) را به طور کامل و با انیمشن های زییا توسط دانشجویان دکتری دانشگاه سراسری کشور  برای ارائه کلاسی برای شما دوستان گرامی تهیه گرده اند. این کتاب شامل دوازده فصل می باشد فصل های بعدی کتاب […]

پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت آموزشی تئوری ، تحقیق و عمل( مدرسه به عنوان یک سیستم اجتماعی)

این پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت آموزشی تئوری تحقیق و عمل(مدرسه به عنوان سیستم اجتماعی) را به طور کامل و با انیمشن های زییا توسط دانشجویان دکتری دانشگاه سراسری کشور  برای ارائه کلاسی برای شما دوستان گرامی تهیه گرده اند. تعداد اسلاید : ۳۲ اسلاید فصول بعدی نیز به زودی در سایت بارگذاری می شود.

پرسشنامه استاندارد سلامت معنوی بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن سنجش سلامت مذهبی و سلامت وجودی (سلامت مذهبی، سلامت وجودی) می باشد. نوع فایل: ورد  روایی و پایایی : دارد منبع: دارد