پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار تیلور
دسته‌بندی نشده / دسامبر 20, 2016

این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال بوده و هدف آن ارزیابی سبک رهبری خدمتگزار در رهبران (عشق اجتماعی، نوع دوستی، بینش و توانمندسازی) می باشد. می توان رهبری خدمتگزار را به عنوان الگویی ویژه برای مدیران سازمان ها در نظر گرفت. رهبران ایده آل، رهبرانی هستند که همواره به خدمت رسانی به پیروان و احترام به شأن و مقام آنها متمایل بوده، به رشد و پیشرفت سازمان و حداکثرسازی ظرفیت کارکنان خود اهمیت می دهند. بنابراین انعکاس توجه، ارزشمندی و رهبری خدمتگزار در رفتارهای سرپرست، حس خوبی ایجاد می کند. مولفه دارد روایی و پایایی : دارد منبع : دارد

پرسشنامه استاندارد سنجش سطح تخصصی سواد کامپیوتری (ویژه پرسنل تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات)

این پرسشنامه دارای ۲۲۹ سوال بوده و هدف آن سنجش سطح تخصصی سواد کامپیوتری (مهندسی نرم افزار، توسعه نرم افزار،……………………) می باشد. این پرسشنامه توسط کارکنان پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهاد دانشگاهی خراسان شمالی طراحی و ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۷ پرسشنامه فرعی است که هر یک مختص بخش خاصی هستند . مولفه دارد روایی و پایایی : دارد منبع : دارد

پرسشنامه استاندارد احترام به خود در کودکان و نوجوانان

این پرسشنامه دارای ۶۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی احترام به خود در کودکان و نوجوانان  می باشد. براون، داتون و کوک (۲۰۰۱) از حرمت خود به عنوان مهم ترین و پرکاربردترین سازه های روان شناختی مورد توجه روان شناسی یاد می کنند. افراد با حرمت خود بالا، در برخورد با وقایع استرس زا احساس کنترل بیش تری کرده، توانایی خود را مثبت ارزیابی و بهتر می توانند در چنین موقعیت هایی راهبردهای مسئله مدار را انتخاب کنند. این افراد کمتر وابسته به موقعیت هستند، خودانگاره مثبتی دارند و در موقعیت های پرفشار مؤثرتر عمل می کنند. منبع : دارد روایی و پایایی دارد فایل : ورد

پرسشنامه روحیه پژوهشگری دانش آموزان

این پرسشنامه توسط زهرا محمد شریفی(۱۳۹۲) در نه بعد ( رفتارهای خلاقانه،تفکر انتقادی و حل مسئله،توانایی کار گروهی،تلاش مستمر،کنجکاوی و پرسشگری،حساسیت به محیط،اعتماد به نفس،خودتنظیمی و تخیل و ادراک فضایی ) طراحی شده و دارای ۴۳ سوال می باشد. روایی و پایای : دارد منبع : دارد نوع فایل : ورد

پاورپوینت کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر علی رضائیان(فصل اول)
پاورپوینت / نوامبر 29, 2016

این پاورپوینت فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر علی رضائیان(نگاه کلی بر سیستم ها ) را به طور کامل و با انیمشن های زییا توسط دانشجویان دکتری دانشگاه سراسری کشور  برای ارائه کلاسی برای شما دوستان گرامی تهیه گرده اند. این کتاب شامل دوازده فصل می باشد فصل های بعدی کتاب نیز به زودی در سایت بارگذاری می شود.

پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت آموزشی تئوری ، تحقیق و عمل( مدرسه به عنوان یک سیستم اجتماعی)
پاورپوینت / نوامبر 28, 2016

این پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت آموزشی تئوری تحقیق و عمل(مدرسه به عنوان سیستم اجتماعی) را به طور کامل و با انیمشن های زییا توسط دانشجویان دکتری دانشگاه سراسری کشور  برای ارائه کلاسی برای شما دوستان گرامی تهیه گرده اند. تعداد اسلاید : ۳۲ اسلاید فصول بعدی نیز به زودی در سایت بارگذاری می شود.

پرسشنامه استاندارد سلامت معنوی بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن سنجش سلامت مذهبی و سلامت وجودی (سلامت مذهبی، سلامت وجودی) می باشد. نوع فایل: ورد  روایی و پایایی : دارد منبع: دارد