Notice: Undefined index: twp_api_token in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/telegram-for-wp/twp.php on line 65

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207
اکتبر, 2015 | آمارتولز
مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه استانداراد بهره وری هرسی و گلد اسمیت

پرسشنامه استانداراد بهره وری هرسی و گلد اسمیت دارای  ۷ مولفه  و  ۲۱ سوال می باشد. بهره وری به عنوان موفقیت سیستم های در دستیابی به اهداف خود تعریف می شود. رابینز بهره وری را به عنوان بخشی از معیار های اثربخشی در نظر می گیرد ( موسوی و همکاران،۲۰۱۱). تعریف مفهومی و عملیاتی دارد […]

پرسشنامه اخلاق حرفه ای

پرسشنامه

این پرسشنامه ۱۶ گویه دارد و دارای ۸ مولفه( احترام به دیگران، وفاداری……) می باشد. منبع: دارد روایی و پایای: دارد

پاورپوینت نظریه آشوب

آمارتولز

این فایل نظریه آشوب را به طور کامل و با نماد های زیبا توضیح داده است. تهیه شده توسط دانشجویان دکتری