پرسشنامه خودکارآمدی خلاق کاروسکی و همکاران (۲۰۱۲)

تعداد گویه ها: ۱۱ هدف: سنجش خودکارآمدی خلاق کارکنان و افراد مختلف نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۱۲ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه جو نوآورانه سازمانی چائو و همکاران(۲۰۱۰)

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: سنجش ادراک کارکنان سازمان از جو نوآورانه سازمانی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۱۰ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word