پرسشنامه احساسات محرابیان و راسل

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: سنجش احساسات فرد نسبت به محیط اطراف زیر مقیاس ها: لذت – برانگیختگی – تسلط نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۴ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word

مقیاس درجه بندی خود و همسالان گلو و گلو (PSRS)

تعداد گویه ها: ۵۰ هدف: سنجش علایم بیش فعالی و کمبود توجه در خود و همسالان زیر مقیاس ها: کمرویی / حساسیت – بی توجهی – اثربخشی – محبوبیت – قلدر بودن نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۰ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word

پرسشنامه اضطراب شناختی – بدنی شوارتز و همکاران (CSAQ)

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش جنبه های شناختی و بدنی اضطراب زیر مقیاس ها: اضطراب شناختی – اضطراب بدنی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۸ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

شاخص پایداری اشتیاق مصرف کنندگان راچفورد و همکاران

تعداد گویه ها: ۳ هدف: سنجش میزان اشتیاق مصرف کنندگان نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word

پرسشنامه سلامت جسمی

تعداد گویه ها: ۶۴ هدف: ارزیابی سلامت جسمانی زیر مقیاس ها: اختلالات قلبی / عروقی – اختلالات معدی / روده ای – بیماریهای آزاردهنده – مصرف دارو نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word

پرسشنامه وفاداری به خطوط هوایی پریتچارد و همکاران

تعداد گویه ها: ۱۳ هدف: سنجش میزان وفاداری در خطوط هوایی زیر مقیاس ها: مقاومت در برابر تغییر – اشتیاق به موقعیت – انتخاب ارادی – پیچیدگی اطلاعاتی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۹ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

مقیاس تکانش گری هیرسچفیلد و همکاران (IS)

تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: سنجش رفتار تکانش گری در کودکان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۶۵ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

پرسشنامه مرکب صبحگاهی هورن، استبرگ، تورسوال و آکرش دت

تعداد گویه ها: ۱۳ هدف: سنجش شبانگاهی، بینابین و صبحگاهی بودن فرد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۷۶ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word