Notice: Undefined index: twp_api_token in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/telegram-for-wp/twp.php on line 65

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207
ژانویه, 2015 | آمارتولز
مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پاورپوینت راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای دکتر شفیع آبادی

آمارتولز

این پاورپوینت کتاب دکتر شفیع آبادی را تا فصل نهم به صورت مفصل توضیح داده است. با انیمشن های زیبا برای ارائه یا تدریس در کلاس بسیار مناسب می باشد. طراحی شده: توسط دانشجوی دکتری تعداد اسلاید : ۱۳۱

پرسشنامه سبک زندگی صرفه جو

تعداد گویه ها: ۸ هدف: سنجش میزان صرفه جویی مصرف کننده نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۹ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word

پرسشنامه حل مسأله هلریگل، اسلوکوم و وودمن

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: سنجش حسی یا شهودی و منطقی یا عاطفی بودن فرد زیر مقیاس ها: عاطفی – منطقی – شهودی – حسی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word

پرسشنامه اشتیاق به برند و محصول میتال و لی

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش اشتیاق به برند و محصول زیر مقیاس ها: اهمیت ادراک شده – خطر ادراک شده – ارزش نمادین – ارزش لذت بخش بودن نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۸ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word

پرسشنامه شخصیت دوبرین

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: ارزیابی فرد از جنبه های منفعل بودن، قاطع بودن و پرخاشگر بودن نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

پرسشنامه بخشش ری و همکاران

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: سنجش بخشش در افراد زیر مقیاس ها: فقدان احساس منفی – وجود احساس مثبت نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۱ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه قدرتمندسازی دیگران اشتاین متز و آر. تود

تعداد گویه ها: ۹ هدف: سنجش میزان تمایل فرد به تفویض اختیار نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word

پرسشنامه دشمنی مصرف کننده کلین و همکاران

تعداد گویه ها: ۹ هدف: سنجش میزان دشمنی مصرف کننده در خرید محصول های خارجی زیر مقیاس ها: دشمنی – دشمنی ناشی از جنگ – دشمنی اقتصادی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۸ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه نیازهای انگیزشی آلدرفر (ERG)

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: بررسی اهمیت نیازهای رشد، وابستگی و فیزیولوژیکی افراد زیر مقیاس ها: نیازهای رشد – نیازهای وابستگی – نیازهای فیزیولوژیکی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۲ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه نقش ادراک شده اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی

تعداد گویه ها: ۱۳ هدف: ارزیابی چگونگی ادراک بازاریابان از مسائل اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی در سازمان زیر مقیاس ها: مسئولیت اجتماعی و سودمندی – سود بلند مدت – سود کوتاه مدت نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۶ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word