مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پاورپوینت مدل های فرهنگی تونی بوش

آمارتولز

این فایل مدل های فرهنگی  تونی بوش را به صورت کامل توضیح داده که توسط دانشجویان دکتری طراحی شده است.

پاورپوینت مالیه آموزش و سازوکارهای تخصیص منابع مالی

آمارتولز

نقش و اهمیت سازوکارهای تخصیص منابع مالی در آموزش و پرورش تخصیص منابع به روشی اشاره می شود که در آن منابع مالی بین نیازهای رقیب تقسیم شده و برای اهداف آموزشی صرف می شود ( دیانه و سایرین ، ۲۰۰۲). به طور کلی سازوکارهای تخصیص منابع مالی به چگونگی توزیع منابع مالی بین واحد […]

مدل های سیاسی تونی بوش

آمارتولز

این فایل مدل های سیاسی تونی بوش را به صورت کامل توضیح داده که توسط دانشجویان دکتری طراحی شده است.  

پاورپوینت مدل های همکارانه

آمارتولز

این فایل مدل های همکارانه تونی بوش را به صورت کامل توضیح داده که توسط دانشجویان دکتری طراحی شده است.

پاورپوینت مدل های ابهامی تونی بوش

آمارتولز

این فایل مدل های ابهامی تونی بوش را به صورت کامل توضیح داده که توسط دانشجویان دکتری طراحی شده است.

پاورپوینت مدل های ذهنی توی بوش

آمارتولز

این فایل مدل های ذهنی تونی بوش را به صورت کامل توضیح داده که توسط دانشجویان دکتری طراحی شده است.

پاورپوینت مدل رسمی تونی بوش

آمارتولز

این فایل مدل های رسمی تونی بوش را به صورت کامل توضیح داده که توسط دانشجویان دکتری طراحی شده است.

یادگیری جهانی در نظام آموزش عالی آمریکا

دانلود مستندات تجربیات شغلی

یادگیری جهانی در نظام آموزش عالی آمریکا : راهبردهای تربیت شهروند جهانی در عصر وابستگی های پیچیده منبع دارد

مقیاس قوم گرایی مصرف کننده شیمپ و شارما (CET)

تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: سنجش میزان قوم گرایی مصرف کننده نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

پرسشنامه مدیریت زمان کوئین و همکاران

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: بررسی میزان بهره کافی بردن از زمان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word