پرسشنامه استاندارد جرأت ورزی (درجه ناراحتی) گمبریل و ریچی (۱۹۷۵)
/ می 26, 2019

این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی رفتار جرأت ورزی (رد کردن تقاضا، بیان کردن محدودیت های خود، پیشقدم شدن در آغاز یک برخورد اجتماعی، بیان احساسات مثبت، کنار آمدن و قبول انتقاد، قبول تفاوت داشتن با دیگران و ابراز وجود موقعیت هایی که باید کمک کرد، دادن پس خوراند منفی) می باشد. فایل : ورد منبع : دارد روایی و پایایی : دارد مولفه دارد

پرسشنامه رهبری خدمتگذار تیلور
/ می 26, 2019

این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال بوده و هدف آن ارزیابی سبک رهبری خدمتگزار در رهبران (عشق اجتماعی، نوع دوستی، بینش و توانمندسازی) می باشد.

پرسشنامه ارزش لوزیر
/ می 26, 2019

این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال بوده و هدف آن ارزیابی دیدگاه ارزشی افراد (حرفه ای، مالی، خانوادگی، اجتماعی، جامعه، مذهبی، فیزیکی و معنوی) می باشد.    

آزمون اضطراب زونگ
/ می 26, 2019

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان علایم اضطرابی می باشد این پرسشنامه بر اساس مقیاس ۴ درجه ای لیکرت  می ­باشد

پرسشنامه مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی
/ می 24, 2019

پرسشنامه مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی سهرابی (۱۳۸۹): این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و سه مولفه(مهارت های مدیریت تنوع مذهبی، مدیریت تنوع قومی و مدیریت تنوع زبانی) می باشد . روایی و پایایی دارد فایل ورد

پرسشنامه سلامت اجتماعی کیبنز
/ می 16, 2019

پرسشنامه سلامت اجتماعی کیبنز(۲۰۰۴) : این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و  دارای مولفه های  شکوفایی اجتماعی(۱-۴)، همبستگی اجتماعی(۵-۷)، انسجام اجتماعی(۸-۱۰)، پذیرش اجتماعی(۱۱-۱۵)، مشارکت اجتماعی(۱۶-۲۰) می باشد. مولفه دارد

پرسشنامه عوامل اجتماعی
/ می 16, 2019

  این پرسشنامه دارای ۱۲  سوال و سه مولفه (اعتماد اجتماعی(۱-۴)، پایگاه اقتصادی اجتماعی(۵-۸) و اوقات فراغت(۹-۱۲) ) می باشد . مولفه دارد

پرسشنامه انگیزش درونی
/ سپتامبر 18, 2017

این پرسشنامه محقق ساخته دارای ۹ سوال و از طیف لیکرت کاملا موافق(۱) تا کاملا مخالف(۵) پیروی می کند.