Notice: Undefined index: twp_api_token in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/telegram-for-wp/twp.php on line 65

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207
طراحی پرسشنامه | آمارتولز
مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه رهبری توزیع شده

دانلود پرسشنامه

این پرسشنامه با هدف بررسی رهبری توزیع شده در سازمان (یعنی هدایت سازمان یا مدرسه بصورت جمعی به نحوی که مسؤولیت هدایت و رهبری میان مدیر و کارکنان  توزیع شده است) می باشد و دارای ۷ مولفه و ۲۱ سوال می باشد. نوع فایل: ورد روایی و پایایی دارد

پرسشنامه مدیریت استعداد اعضای هیئت علمی

دانلود پرسشنامه

این پرسشنامه با هدف بررسی سطح حاکمیت مدیریت استعداد در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه طراحی شده است که دارای ۲۶ سوال و ۴ مولفه جذب و انتخاب و….. می باشد . نوع فایل: ورد