پرسشنامه منطق گرایی مدیران و کارکنان

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: سنجش میزان منطق گرایی مدیران و کارکنان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word