فصل فرهنگ سازمانی کتاب مدیریت آموزشی تئوری تحقیق و عمل هوی و میسکل
پاورپوینت / آوریل 28, 2017

در این پاورپوینت فصل فرهنگ سازمانی کتاب مدیریت آموزشی تئوری تحقیق و عمل همراه به مطالب تکمیلی  به طور کامل و با انیمشن های زییا توسط دانشجویان دکتری دانشگاه سراسری کشور  برای ارائه کلاسی برای شما دوستان گرامی تهیه گرده اند نوع فایل: پاورپوینت

فصل سوم ساختار در مدارس مدیریت آموزشی تئوری، تحقیق و عمل
پاورپوینت / فوریه 26, 2017

در این پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت آموزشی تئوری تحقیق و عمل(ساختار در مدارس) را به طور کامل و با انیمشن های زییا توسط دانشجویان دکتری دانشگاه سراسری کشور  برای ارائه کلاسی برای شما دوستان گرامی تهیه گرده اند

پاورپوینت کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر علی رضائیان(فصل اول)
پاورپوینت / نوامبر 29, 2016

این پاورپوینت فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر علی رضائیان(نگاه کلی بر سیستم ها ) را به طور کامل و با انیمشن های زییا توسط دانشجویان دکتری دانشگاه سراسری کشور  برای ارائه کلاسی برای شما دوستان گرامی تهیه گرده اند. این کتاب شامل دوازده فصل می باشد فصل های بعدی کتاب نیز به زودی در سایت بارگذاری می شود.

پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت آموزشی تئوری ، تحقیق و عمل( مدرسه به عنوان یک سیستم اجتماعی)
پاورپوینت / نوامبر 28, 2016

این پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت آموزشی تئوری تحقیق و عمل(مدرسه به عنوان سیستم اجتماعی) را به طور کامل و با انیمشن های زییا توسط دانشجویان دکتری دانشگاه سراسری کشور  برای ارائه کلاسی برای شما دوستان گرامی تهیه گرده اند. تعداد اسلاید : ۳۲ اسلاید فصول بعدی نیز به زودی در سایت بارگذاری می شود.

پیشینه مسئولیت اجتماعی
آموزشی , پاورپوینت / دسامبر 22, 2014

تعریف مسئولیت اجتماعی در سال های اخیر با توجه به تغییرات زیاد موجود هم در سطح جهانی و سازمانی ،اصطلاح مسئولیت اجتماعی به یک موضوع اغلب مورد بحث در میان مصرف کنندگان و شرکت کنندگان تبدیل شده است(استایکلسکو،۲۰۱۴ ؛بدواوی و شاوکی،۲۰۱۳).