پیشینه انگیزه درونی دانش آموزان با منابع ۲۰۱۷ و ۱۳۹۶
پژوهشی , مستندهای پژوهشی / سپتامبر 18, 2017

انگیزش دغدغه اصلی اکثر اساتید  و همچنین مدیران است . مساله انگیزش تنها منحصر به بخش تعلیم و تربیت نیست، بلکه موضوع مهم عرصه های روان شناسی، مدیریت، سلامت و بخشهای دیگر اجتماعی  اقتصادی نیز می باشد. در حقیقت، جایگاه و نقش نظا مهای تعلیم و تربیت در تربیت نیروی انسانی علاقه مند، مسئولیت پذیر، پژوهنده و کارآمد برای سازما نهای اجتماعی و پرورش شهروندانی شایسته برای جامعه اهمیت انگیزش را در آن نظام ها برجسته تر و بنیادی تر می نماید. نوع فایل: ورد

پیشینه خلاقیت دانش آموزان با منایع ۲۰۱۷ و ۱۳۹۶
پژوهشی , مستندهای پژوهشی / سپتامبر 18, 2017

تمدن بشر مرهون اندیشه خلاق آدمی بوده است و دوام آن نیز بدون بهره گیری از خلاقیت غیر ممکن خواهد بود که عالی ترین عملکرد ذهن انسان محسوب می شود. در وضعیت کنونی، خلاقیت نه یک ضرورت، بلکه شرطی برای بقاست بنابر این لازم است نظام های آموزشی بر تربیت و پرورش افرادی تأکید کنند که به حل خلاق مسائل پیش بینی ناپذیر قادر باشند( محققی و همکاران،۱۳۹۵). نوع فایل: ورد

پیشینه عملکرد معلم با منایع ۲۰۱۷ و ۱۳۹۶
پژوهشی / سپتامبر 18, 2017

عملکرد همواره تأثیر بسزایی بر نحوه فعالیت سازمان ها داشته است. و متعاقبًا روشها و ابزارهای ارزیابی دقیق این عملکرد به عنوان موضوعی حیاتی مورد توجه سازمانها و افراد آکادمیک بوده است(کوندو و همکاران[۱]،۲۰۱۷). [۱] . Kundu & et al

پیشینه رهبری توزیع شده
پروژه های آماری , پژوهشی / سپتامبر 7, 2015

فایل مورد نظر در مورد رهبری توزیع شده و انواع رویکردها و مدل های آن با منابع جدید توسط دانشجویان دانشگاه تهران جمع آوری شده است. تعداد صفحه:۴۶ منبع: دارد مسئول نویسنده:دانشجوی  دانشگاه تهران

پیشینه توانمندسازی
آموزشی , پژوهشی / سپتامبر 6, 2015

این فایل شامل مدل ها و رویکردهای مختلف در مورد متغیر توانمدسازی می باشد که به طور مفصل به شرح آنها پرداخته است. نوع فایل: ورد تعداد ص: ۶۰ صفحه منبع: دارد    

پرسشنامه طبقه بندی ایدئولوژی های اخلاقی فورسیث

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: بررسی ایده آل گرایی و نسبیت قوانین اخلاقی زیر مقیاس ها: ایده آل گرایی – نسبیت قانون های اخلاقی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۰ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

پرسش نامه ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان

پرسش نامه ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان دارای ۱۶ سوال و هدف از آن بررسی نگرش های کارکنان در زمینه شغل کنونی آنها در سازمان می باشد. نوع فایل: ورد روایی و پایایی دارد

پرسشنامه رهبری توزیع شده

این پرسشنامه با هدف بررسی رهبری توزیع شده در سازمان (یعنی هدایت سازمان یا مدرسه بصورت جمعی به نحوی که مسؤولیت هدایت و رهبری میان مدیر و کارکنان  توزیع شده است) می باشد و دارای ۷ مولفه و ۲۱ سوال می باشد. نوع فایل: ورد روایی و پایایی دارد