پرسشنامه نیازهای انگیزشی آلدرفر (ERG)

تعداد گویه ها: ۱۲
هدف: بررسی اهمیت نیازهای رشد، وابستگی و فیزیولوژیکی افراد
زیر مقیاس ها: نیازهای رشد – نیازهای وابستگی – نیازهای فیزیولوژیکی
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۷۲
تعداد صفحات: ۳
فرمت فایل: word

14,000 ریال – خرید

559 : بازدید مطلب

فرستادن نظر