پرسشنامه تمایل به فناوری فروش هانتر و همکاران

تعداد گویه ها: ۱۴
هدف: سنجش تمایل فروشندگان به فناوری فروش
زیر مقیاس ها: تمایل به فناوری فروش – موافقت مشتریان نسبت به فناوری های فروش – حمایت داخلی از فناوری فروش
نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۲۰۰۶
تعداد صفحات: ۴
فرمت فایل: word

19,000 ریال – خرید

955 : بازدید مطلب

فرستادن نظر