پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی کانونگو (۱۹۸۲) (JIQ)

این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال بوده و هدف آن بررسی دلبستگی شغلی می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

دلبستگی شغلی عبارت است از تصوری که شخص نسبت به کارش نشان می دهد و جسم و روحش را وقف وظایفش می نماید و فرد به شغلش به عنوان مهمترین بخش از زندگیش توجه می کند و رضایت شغلی از انجام وظایفش ناشی می شود (ظریفی و همکاران، ۱۳۹۱).

منیع: دارد

پایایی و روایی : دارد

نوع فایل: ورد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

1,900 ریال – خرید

295 : بازدید مطلب

فرستادن نظر