مقیاس کوتاه پنج بعد شخصیت (BIG FIVE)

تعداد گویه ها: ۱۰
هدف: سنجش ویژگی های شخصیتی پنج بزرگ
زیر مقیاس ها: برون گرایی – موافقت – وجدان – ثبات عاطفی – گرایش به تجربه های جدید
نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۲۰۰۳
تعداد صفحات: ۳
فرمت فایل: word

19,000 ریال – خرید

1057 : بازدید مطلب

فرستادن نظر