پاورپوینت مالیه آموزش و سازوکارهای تخصیص منابع مالی

آمارتولز

نقش و اهمیت سازوکارهای تخصیص منابع مالی در آموزش و پرورش
تخصیص منابع به روشی اشاره می شود که در آن منابع مالی بین نیازهای رقیب تقسیم شده و برای اهداف آموزشی صرف می شود ( دیانه و سایرین ، ۲۰۰۲). به طور کلی سازوکارهای تخصیص منابع مالی به چگونگی توزیع منابع مالی بین واحد های آموزشی ، انواع آموزش و مقاطع تحصیلی اطلاق می شود (عزتی و نادری، ۱۳۸۸ : ۷)

تعداد اسلاید:۴۱

منبع : دارد

طراحی شده توسط دانشجویان دکتری

29,000 ریال – خرید

1133 : بازدید مطلب

فرستادن نظر