پرسشنامه توسعه برنامه های میان رشته ای در نظام دانشگاهی

پرسشنامه توسعه برنامه های میان رشته ای در نظام دانشگاهی شامل ۶ مولفه و ۴۸ سوال می باشد.وجود سیستم ها و پدیده های پیچیده، شرط لازم مطالعه میان رشته ای است(نیوول ، ۲۰۰۱). مطالعه روند تحولات زندگی بشر حاکی از جریان فزاینده «پیچیدگی» در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی و فناوری است

روایی : دارد

تعداد صفحه:۴

19,000 ریال – خرید

826 : بازدید مطلب

فرستادن نظر