فصل فرهنگ سازمانی کتاب مدیریت آموزشی تئوری تحقیق و عمل هوی و میسکل

آمارتولز

در این پاورپوینت فصل فرهنگ سازمانی کتاب مدیریت آموزشی تئوری تحقیق و عمل همراه به مطالب تکمیلی  به طور کامل و با انیمشن های زییا توسط دانشجویان دکتری دانشگاه سراسری کشور  برای ارائه کلاسی برای شما دوستان گرامی تهیه گرده اند

نوع فایل: پاورپوینت

39,000 ریال – خرید

1111 : بازدید مطلب

فرستادن نظر