پرسشنامه کیفیت ادراکی از خدمات بانکی

تعداد گویه ها: ۳۱
هدف: سنجش کیفیت خدمات در بانک ها
زیر مقیاس ها: اثربخشی و اطمینان – دسترسی – قیمت – جنبه فیزیکی – سبد خدمت رسانی – قابلیت اعتماد
نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۲۰۰۰
تعداد صفحات: ۴
فرمت فایل: word

16,000 ریال – خرید

860 : بازدید مطلب

نظر ها بسته شده اند.