پرسشنامه تعالی کسب و کار

تعداد گویه ها: ۱۶
هدف: سنجش تعالی کسب و کار
زیر مقیاس ها: تعصب در فعالیت – نزدیک بودن به مشتری – استقلال و کارآفرینی – سودمندی از طریق کارمندان – ارزش محور بودن – تأکید بر حفظ یکپارچگی – کارکنان کم و کارا – انعطاف پذیری
نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۹۰
تعداد صفحات: ۳
فرمت فایل: word

19,000 ریال – خرید

759 : بازدید مطلب

فرستادن نظر