پرسشنامه انگیزش تحصیلی عبدخدایی

پرسشنامه انگیزش تحصیلی عبدخدایی در سال ۱۳۸۷ برگرفته از هشت نظریه انگیزش در آموزش و پرورش( نیاز پیشرفت، انتظار-ارزش، هدف گرایی، انگیزش توانش، خودارزشی، خودکارآمدی اسنادی  و انگیزش درونی – بیرونی) است . این پرسشنامه ۵۳ سوال دارد و برروی نمونه ۱۱۲۲ نفری از دانش آموزان پسر شاغل به تحصیل در مقطع متوسطه دبیرستان های دولتی نواحی هفتگانه مشهد اعتباریابی و هنجاریابی شده است.

منبع: دارد

پایایی و روایی : دارد

نوع فایل: ورد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

مولفه: دارد

522 : بازدید مطلب

۳ نظر برای این نوشته

  1. مهدی برغمدی گفت:

    سلام. درخواست پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصلی عبد خدایی را دارم.

  2. taha_ad_m گفت:

    سلام نگاه مبکنم خبر میدم

فرستادن نظر