پرسشنامه بدبینی نوجوانان به تبلیغ های تلویزیونی بوش و همکاران

دانلود پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۱۱
هدف: ارزیابی بدبینی نوجوانان نسبت به تبلیغات تلویزیون
زیر مقیاس ها: باور نداشتن ادعاهای تبلیغ – اعتماد نداشتن به محرک های تبلیغات
نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۹۴
تعداد صفحات: ۳
فرمت فایل: word

14,000 ریال – خرید

1301 : بازدید مطلب

فرستادن نظر