پرسشنامه عملکرد سازمانی

این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال و ۴ مولفه نوآوری،بهره وری،کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران تدوین شده است.

روایی و پایایی: دارد

منبع دارد

مولفه دارد

19,000 ریال – خرید

201 : بازدید مطلب

نظر ها بسته شده اند.