پرسشنامه روحیه پژوهشگری دانش آموزان

این پرسشنامه توسط زهرا محمد شریفی(۱۳۹۲) در نه بعد ( رفتارهای خلاقانه،تفکر انتقادی و حل مسئله،توانایی کار گروهی،تلاش مستمر،کنجکاوی و پرسشگری،حساسیت به محیط،اعتماد به نفس،خودتنظیمی و تخیل و ادراک فضایی ) طراحی شده و دارای ۴۳ سوال می باشد.

روایی و پایای : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : ورد

19,000 ریال – خرید

908 : بازدید مطلب

فرستادن نظر