پرسشنامه بازارگرایی صادراتی

دانلود پرسشنامه

هدف: سنجش بازارگرایی شرکت ها در صادرات

تعداد گویه ها: ۷۱
زیر مقیاس ها: تولید اطلاعات – پخش اطلاعات – پاسخگویی – ساز و کار هماهنگی
نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۹۹
تعداد صفحات: ۱۱
فرمت فایل: word

14,000 ریال – خرید

769 : بازدید مطلب

فرستادن نظر