پرسشنامه استاندارد مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (فرم معلم)

این پرسشنامه دارای ۴۷ سوال بوده و هدف آن ارزیابی مهارت های اجتماعی می باشد.

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل : ورد

19,000 ریال – خرید

784 : بازدید مطلب

فرستادن نظر