مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم حفظ جدول ضرب را در دانش آموز بهبود بخشم؟

دانلود مستندات تجربیات شغلی

ریاضی و چهار عمل اصلی مربوط به آن همیشه مورد نیاز زندگی روزمره ما است و یادگیری این چهارعمل در دوره دبستان امکان پذیر می باشد.
یادگیری ضرب و جدول مربوط به آن در پایه سوم ابتدایی اتفاق می افتد که اگر کسی در یادگیری آن دچار مشکل شود تقریباً تا آخر عمر گره ای باز نشده در زندگی او می ماند که همیشه در برخورد با مسائل ریاضی مجبور می شود با کمی مکث مسائل مربوط به ضرب را حل نماید. ولی اگر یادگیری با لذت همراه باشد به عنوان خاطره ای جالب و به یاد ماندنی در ذهن دانش آموزان می ماند و چیزی که با خاطره همراه باشد از یاد نمی رود چه بسا دانشمندانی که با بازی ، علمی را آموخته اند و بعد از مدتی با یادآوری آن خاطره ها به آن مقام نائل آمدند و چه بسیار معلمان دلسوزی که با استفاده از وسایل بسیار ساده و روش های آسان توانسته اند مطالب را بصورت عمیق و فراموش نشدنی به دانش آموزان یاد دهند.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
بیان وضعیت موجود
گردآوری اطلاعات (شواهد۱)
تجزیه تحلیل داده ها
یافتن راه حل جدید
اجرا راه حل جدید
گردآوری اطلاعات (شواهد ۲)
اعتبارسنجی
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع

تعداد صفحات: ۳۴
فرمت فایل: word

99,000 ریال – خرید

701 : بازدید مطلب

فرستادن نظر