مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتار نادرست و پرخاشگرانه دانش آموز دوم ابتدایی را بهبود بخشم

دانلود مستندات تجربیات شغلی

امروزه از کلمه پرخاش یا پرخاشگری به طور کلی رفتاری درک می شود که به حمله به یک انسان و آسیب رساندن به او می انجامد . پرخاشگری شکلی از تخلیه تنش های انباشته شده است . وقتی پرخاشی از کودک سر می زند ، دلیلی آشکار بر این است که مشکلی در زندگی احساسی او پیش آمده است.
رفتار پرخاشگرانه هرگز بی دلیل آشکار نمی شود .در مورد کودکان دلایل بسیاری وجود دارد که می توانند پرخاشگری را به عنوان یک رفتار ناهنجار فرابخوانند مانند : کمبود حمایت روانی و تائید ، محدود کردن فعالیت کودکان ، کمبود اعتماد به نفس ، الگوی بد بزرگسالان ، تجارب زورگویی شخصی و دلایل دیگری که هرکدام از اینها به تنهایی مشکلاتی به بار خواهد آورد . گاه نیز در فردی چند مشکل از این دسته کنار هم جمع شده و شخص را فردی ناسازگار و پرخاشگر خواهد ساخت.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
توصیف وضع موجود
شواهد ۱
تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱
ارائه راه حل ها
اجرای راه حل ها
ارزیابی و تأثیر اقدامات صورت گرفته
شواهد ۲
اعتبارسنجی
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع

تعداد صفحات: ۳۰

99,000 ریال – خرید

450 : بازدید مطلب

فرستادن نظر