پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی

دانلود پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: خودتنظیمی تحصیلی

تعداد گویه ها: ۳۰
هدف: سنجش خودتنظیمی تحصیلی
زیر مقیاس ها: راهبرد حافظه – هدف گزینی – خودارزیابی – کمک خواهی – مسئولیت پذیری – سازماندهی
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۶
فرمت فایل: word

19,000 ریال – خرید

1426 : بازدید مطلب

فرستادن نظر